Vergelijking rekeningtypen

IB Europe

Deze vermelding geldt alleen voor klanten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wonen.

  Cash rekening Marge rekening
Minimum leeftijd 18 21
Initiële storting € 2,000 (of effecten overdracht van ten minste hetzelfde bedrag) € 2,000 (of effecten overdracht van ten minste hetzelfde bedrag)
Minimumrekeningbedrag Geen minimumbedrag € 2,000 of gelijkwaardig in andere valuta; anders behandeld als cash rekening
Financiële minimumeisen Voldoende financiële middelen Voldoende financiële middelen
Margin handel Niet mogelijk, effecten moeten volledig worden betaald Mogelijk, indien onderpand wordt gestort, indien de verhandelde waarde hoger is dan het kassaldo.
Handelbare effecten Aandelen, opties (long posities en gedekte short posities; voorwaarde: minimumleeftijd 21 jaar) Alle producten
Short positive Nee Ja
Afwikkelingstermijnen Tot 3 dagen Tot 3 dagen. Verkoopopbrengsten en andere creditboekingen worden onmiddellijk verstrekt.
Day trading Ja, maar alleen binnen het kader van het beschikbare kassaldo Ja

IB LLC

Deze vermelding geldt alleen voor klanten die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wonen.

Rekeningtype Cash rekening Reg T-marge rekening Portefeuille marge rekening
Minimum leeftijd 18 jaar 21 jaar 21 jaar
Initiële storting € 2,000 (of effecten overdracht min. € 2,000) € 2,000 (of storting overschrijving min. 2,000 EUR) € 110,000 (of storting overschrijving min. € 110,000)
Minimum rekening bedrag Geen minimum bedrag Ongeveer € 2,000 of gelijkwaardig in andere valuta. Behandeling op rekening indien minder dan € 2,000 of € 100.000 of gelijkwaardige waarde in andere valuta. Behandeling als kasrekening indien minder dan € 2.000.
Minimale financiële vereisten Onvoldoende middelen (maar hoger dan voor rekening-courant) Onvoldoende middelen (maar hoger dan voor Reg-T marge rekening)  
Marge handel Niet mogelijk. Producten moeten volledig worden betaald Mogelijk als er onderpand is gestort, als de handel groter is dan het kassaldo. Waarde eigen vermogen incl. lening < € 2.000: Handelen met marge is niet langer mogelijk. Mogelijk, indien onderpand wordt gestort, indien de handel het kassaldo overschrijdt. Waarde eigen vermogen incl. lening < 90.000 EUR: Handelen met marge niet langer mogelijk.
Berekening van de margevereisten - Versplitsing van de portefeuille in strategieën of individuele posities. Berekening op basis van worst-case scenario's voor de afzonderlijke elementen
Gebruikte subrekeningen Securities Securities, Commodities, UK-L (Commodities en UK-L zijn altijd margin accounts) Securities, Commodities, UK-L (Commodities en UK-L zijn altijd margin accounts)
Verhandelbare effecten Equity's, opties (long posities en gedekte short positie; vereiste: minimum leeftijd: 21 jaar) Alle producten Alle producten
Short positive Nee Ja Ja
Afwikkelingstermijnen Tot 3 dagen Tot 3 dagen. Verkoopopbrengsten en andere creditboekingen worden onmiddellijk ter beschikking gesteld. Tot 3 dagen. Verkoopopbrengsten en andere creditboekingen worden onmiddellijk ter beschikking gesteld.
Daghandel Ja, maar alleen binnen de grenzen van het beschikbare kassaldo Ja Ja

Neem Contact met ons op!

Klantenservice

E-Mail-Service

Live Chat