Depotoverdracht

U heeft de mogelijkheid om uw effectenrekening van uw vorige bank of broker over te hevelen naar FXFlat. U kunt de "Effecten zoekfunctie" gebruiken om te controleren of de effecten die u wilt overboeken ook verhandelbaar zijn via FXFlat. U kunt ons ook een lijst van effecten sturen en wij zullen dit voor u controleren.

Om een effectenrekening naar FXFlat over te schrijven, moet u al een FXFlat TWS live-rekening hebben geopend en kunt u vervolgens de positieoverdracht invoeren in het rekeningbeheer onder "Overschrijving & Nummers".

Om het proces te versnellen, verzoeken wij u alle informatie over uw huidige depothoudende bank vooraf te verstrekken.

Hebt u nog vragen over de overdracht van de effectenrekening? Maak van de gelegenheid gebruik om contact met ons op te nemen.


Instructies voor depotoverdracht

Volg het pad "Transfer & Pay" en vervolgens "Transfer positions" in het account management.

Selecteer nu "Inkomend" voor "Type transactie".  Dit zou al voorgeselecteerd moeten zijn.

In de volgende stap selecteert u "Algemene FOP-overschrijving" als de methode.

Selecteer in de "Broker instructie" de naam van de vorige bank of makelaar. Voer het rekeningnummer en de rekeningtitel in, alsmede de contactinformatie van de vorige makelaar.

Indien u geen persoonlijk contact heeft bij uw vorige makelaar, geeft u gewoon het hoofdadres of de algemene contactgegevens van de makelaar op.

Sla uw invoer op door de schuifregelaar bij "Brokerinstructie opslaan" op "JA" te zetten. Klik vervolgens op "NEXT" om uw effecten op de volgende pagina in te voeren.

1

Het proces wordt voltooid met uw elektronische handtekening. U ziet nu een overzicht van uw invoer. Druk dit overzicht af of sla het op als PDF en stuur dit overzicht vervolgens naar uw vorige makelaar of bank, zodat u de posities kunt overdragen.


Belangrijke informatie over de overdracht

 • Toegang tot uw effecten is niet mogelijk tijdens de overdracht van de effectenrekening
 • De over te dragen effecten moeten op de TWS verhandelbaar zijn
 • Gebruik het effectenonderzoek om de verhandelbaarheid te controleren
 • FXFlat rekent geen kosten voor een effectenrekening overboeking
 • Een overdracht kan alleen plaatsvinden zonder een verandering van eigendom
 • Een materiële overdracht van effecten (effecten in papieren vorm) is niet mogelijk
 • Verliesrekeningsaldi worden tijdens de overdracht niet overgedragen
 • Penny stocks of pink sheets kunnen niet worden overgedragen

  Overdracht van de aankoopprijzen

  U kunt uw kostprijzen zelf invoeren na de effectenrekeningoverdracht indien uw vorige makelaar de gegevens niet heeft verstrekt.

  Selecteer in het rekeningenbeheer het pad "Rapporten > Belastingen > Positieoverdracht" onder de rubriek "Kostenbasis" en voer daar de overeenkomstige prijzen in.


  NEEM CONTACT MET ONS OP!

  phone
  TELEFOON-ONDERSTEUNING

  0800-0293528

  E-Mail
  E-MAIL-SERVICE

  service(@)fxflat.com