Wet inkomstenbelasting

De volgende informatie is uitsluitend relevant voor particuliere cliënten die onderworpen zijn aan de Duitse belastingwetgeving.

De met ons verhandelde producten worden voor belastingdoeleinden als termijntransacties beschouwd en zijn onderworpen aan de definitieve bronbelasting/belasting op vermogenswinsten.

In het kader van de vermogenswinstbelastingaftrek maakt FXFlat gebruik van de optie om de implementatie van de gewijzigde regelgeving pas vanaf 01.01.2022 op klantniveau toe te passen, d.w.z. er zal geen automatische aftrek van de definitieve bronbelasting in 2021 plaatsvinden in overeenstemming met de nieuwe regelgeving (toegestaan in overeenstemming met de brief van het Federale Ministerie van Financiën van 11.11.2020). Verliezen zullen volledig met winsten worden verrekend, ongeacht het bedrag. Vermogenswinstbelasting wordt alleen overgebracht als er geen verliezen zijn.

In 2021 is het de verantwoordelijkheid van onze cliënten om de correcte belastingheffing uit te voeren met betrekking tot de winsten die voortvloeien uit termijntransacties, rekening houdend met de belastingvoorschriften van artikel 20, lid 6, zinnen 5 en 6 van de Duitse wet op de inkomstenbelasting (Einkommensteuergesetz n.F.) die vanaf 01.01.2021 van toepassing is, in het kader van een jaarlijkse belastingaangifte.

Als gevolg van een wijziging in de wet op de inkomstenbelasting kunnen winsten uit termijntransacties vanaf 01.01.2021 nog slechts voor maximaal 20.000 euro per kalenderjaar worden verrekend met verliezen. Het overschrijdende deel is onderworpen aan belasting (§ 20, lid 6, zinnen 5 en 6 van de wet op de inkomstenbelasting). Verliezen die dit bedrag overschrijden, kunnen naar het volgende jaar worden overgedragen.

Daarom bent u als cliënt in 2021 verplicht om al uw winsten en verliezen zelf aan te geven bij de belastingdienst in het kader van een belastingaangifte en daarover belasting te betalen volgens de vanaf 01.01.2021 geldende verordening!

Wij willen er hier uitdrukkelijk op wijzen dat u, als gevolg van de gewijzigde regelgeving voor de belastingheffing op termijntransacties per 01.01.2021, aan het eind van het jaar mogelijk aanzienlijke achterstallige belastingen zult moeten betalen.

Wij verzoeken u dan ook dringend om u op de hoogte te stellen van de gewijzigde fiscale wijzigingen en contact op te nemen met uw belastingadviseur indien u vragen of onzekerheden hebt. FXFlat biedt in dit verband geen advies of verdere informatie over uw persoonlijke belastingplicht.

Wij willen er tevens op wijzen dat deze brief geen fiscaal advies is.

De informatie is zonder garantie.

Neem Contact met ons op!
Klantenservice
E-Mail-Service
Live Chat