Deposito­garantie

Bij het openen van een rekening bij FXFlat Bank zijn de tegoeden van de klant als volgt verzekerd:

De wettelijke depositoverzekering vormt de basis en biedt in geval van insolventie tot 90% van de vordering van de belegger uit effectentransacties, tot een maximum van € 20.000,00 per belegger.

Daarnaast hebben wij voor onze klanten een aparte verzekeringsbescherming afgesloten, die tot € 500.000,00 kan dekken, mocht de wettelijke depositoverzekering niet meer toereikend zijn.

Verzekeringscertificaat

FXFlat is een Introducing Broker van Interactive Brokers voor de Trader Workstation rekening. De aparte depositobescherming details voor de Trader Workstation rekening kunt u hier vinden.


Gescheiden rekeningen

  • Rekeningen gescheiden van bedrijfsactiva zodat cliëntendeposito's onafhankelijk blijven van de makelaar
  • Extra reserverekeningen beheerd door FXFlat voor voldoende liquiditeit

Wettelijke depositogarantie

  • FXFlat is lid van de compensatie-instellingen van effectenhandelsondernemingen (EdW).
  • Schadevergoeding tot 90% van de vordering, maar niet meer dan € 20.000,00 per belegger.
  • De FXFlat Bank is gevestigd in Duitsland

Aanvullende verzekering

  • FXFlat heeft een vrijwillige verzekering afgesloten voor haar klanten.
  • Indien de wettelijke depositoverzekering van € 20.000,00 niet meer toereikend is, treedt de door FXFlat afgesloten aanvullende verzekering in werking.
  • Tegoeden van klanten zijn nu gedekt tot € 500.000,00 door de aanvullende polis.
  • De uitgebreide verzekeringsdekking is gratis voor klanten.

Neem Contact met ons op!

Klantenservice

E-Mail-Service

Live Chat