ANNULERINGSVOORWAARDEN

I. Herroepingsrecht


U kunt uw contractuele verklaring binnen veertien dagen zonder opgave van redenen herroepen door middel van een duidelijke verklaring. De termijn begint na ontvangst van deze instructie op een duurzame gegevensdrager, maar niet vóór het sluiten van de overeenkomst en ook niet vóór het voldoen aan onze informatieplicht volgens artikel 246b § 2 lid 1 juncto artikel 246b § 1 lid 1 EGBGB. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de herroeping tijdig te verzenden indien de verklaring op een duurzame gegevensdrager is gesteld (bv. brief, fax, e-mail). De herroeping moet worden gestuurd naar:

FXFlat Bank AG
Kokkolastr. 1
40882 Ratingen

Telefax: +49 (0) 2102-100494-90

E-mail: [email protected]

 

II. Gevolgen van herroeping

In geval van een effectieve herroeping worden de door beide partijen ontvangen diensten teruggegeven. U bent alleen verplicht een vergoeding te betalen voor de waarde van de tot het moment van herroeping geleverde dienst, als u vóór het indienen van uw contractverklaring op deze rechtsgevolgen gewezen bent en uitdrukkelijk ermee ingestemd hebt dat wij vóór het einde van de herroepingstermijn beginnen met de tegenprestatie. Indien er een verplichting tot schadevergoeding wegens waardeverlies bestaat, kan dit betekenen dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping nog moet nakomen. Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig indien de overeenkomst op uw uitdrukkelijk verzoek door beide partijen volledig is uitgevoerd voordat u van uw herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw opzegging, voor ons met de ontvangst ervan.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Neem Contact met ons op!

Klantenservice

E-Mail-Service

Live Chat